LOGIN    JOIN    ENGLISH   
   문서자료실
 정책
 ITF
 총무
 조직ITF Home > 문서자료실 ITF

IBF FKSU CA (BBCHP) 2021 임금표
글쓴이 : 관리자   작성일 : 2021-01-05 조회수 : 902
2021년도 IBF FKSU CA (BBCHP) 임금표를 첨부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 인상금액: 2020년 임금 대비 총액 2.0% 인상
2. 적용시기: 2021년 1월 1일  끝.
  

 
1 임금표.pdf  
부산광역시 중구 충장대로9번길 52 (중앙동4가) 마린센터 2층     TEL) 051-469-0401~3     FAX) 051-464-2762     fksu@chol.com
Copyright 전국해상선원노동조합연맹 All Rights Reserved.